Đường về xứ phật – Tập 6 – Trưởng lão Thích Thông Lạc00:00 Lời nói đầu
12:54 Thư gửi quý bạn
14:26 Tu tập định vô lậu có ba việc cần phải lưu ý
17:47 Trì giới là ly dục
26:50 Các nhà học giả dạy nhập Sơ thiền
33:12 Tiếng ồn
38:34 Tầm tứ
41:31 Ly hỷ
44:28 Sổ tức
49:23 Dứt tiếng ồn lên Nhị thiền
51:14 Chấm dứt tầm tứ lên Tam thiền
52:48 Chấm dứt hỷ lên Tứ thiền
54:23 Trong Tứ thiền ngưng sổ tức đạt không định
58:03 Mười hơi thở đếm không lộn là ý có định
01:01:42 Nhờ theo dõi hơi thở mà đạt được định
01:07:22 Gom ý thức nhập thiền thứ mấy
01:09:03 Sáu thức gom lại sẽ nhập định gì?
01:11:19 Gom ý thức bằng cách nào?
01:12:24 Gom ý thức diệt tầm tứ
01:14:11 Tưởng thức
01:15:13 Năm thức
———————————————————
01:17:14 Nhân quả
01:20:15 Nhân quả là gì?
01:24:14 Nhân quả do đâu mà có
01:28:05 Con người do ba hành động thân, miệng, ý sinh ra
01:29:36 Vô minh và minh
01:38:48 Trí học giả
01:47:58 Hỷ lạc có xả bỏ hay không?
01:52:55 Trưởng dưỡng hỷ lạc
01:57:45 Chứng đắc một ít có dạy người được không?
02:02:36 Một người mù dẫn một đám người mù
02:07:21 Chứng đắc một ít có dạy người được không?
02:12:25 Sống không phạm hạnh
03:00:52 Chỉ cần tâm có tàm quý là tu chứng đạo
03:04:35 Mọi người đều là tu sĩ đi xin ăn thì thế gian này sẽ ra sao?
03:09:10 Lục căn hư hoại
03:12:49 Sáu căn quay vào trong
03:19:06 Nằm theo kiểu kiết tường
03:19:14 Nhân tướng nội và ngoại của thọ
03:22:13 Nhiếp phục và phá thọ
03:27:12 Nhân tướng của nội tâm
03:31:34 Ngăn ác diệt ác
03:34:37 Nhân tướng
03:38:27 Đặc tướng
———————————————————
03:42:15 Thọ hành
03:45:00 Mục liên thanh đề
03:45:00 Mục liên thanh đề
04:28:06 Tệ nạn mê tín
04:35:09 Làm lễ quy y cho người chết
04:42:00 Những kinh sách mê tín
04:45:30 Tu như thế nào là đúng pháp
04:54:00 Như lý tác ý
04:58:17 Trùng trong lông sư tử
04:03:39 Làm sao phân biệt được tu sĩ giả hay thật trong Phật giáo
05:06:00 Hộ trì các căn
05:14:08 Thế giới siêu hình
05:20:24 Phật giáo Đại thừa
05:21:04 Thiền Đông độ
05:22:25 Niên lịch Phật giáo
05:23:57 Thuyết pháp 45 năm và 49 năm, năm nào đúng?
05:25:21 Kinh sách Nguyên thủy và Đại thừa, kinh sách nào đáng tin cậy
05:27:10 Kinh sách Đại thừa có phải là chánh pháp không?
05:28:33 Luật tứ phần
05:29:43 Kinh Phạm Võng Bồ tát giới
05:31:45 Sự sai biệt giữa Phật giáo và Bà la môn
———————————————————
05:46:49 Lời giới thiệu
05:54:11 Lời tựa giới thiệu kinh pháp cú của Hòa thượng Thích Minh Châu
05:56:47 Xác định của đức Phật về “Ý thức” của con người có tầm quan trọng nhất trong đạo Phật
06:12:53 Lời xác định thứ hai của đức Phật
06:22:19 Tầm ác và tầm thiện
06:29:04 Lấy ân báo oán
06:38:32 Phòng hộ sáu căn
06:48:30 Chỉ định một thánh tăng
06:53:13 Song tầm
06:57:15 Thiện xảo trong tu tập
06:59:54 Nhân quả 1
07:09:09 Nhân quả 2
07:11:22 Người học nhiều không bằng người tu tập
07:19:10 Không phóng dật
07:27:51 Thiền định
07:33:12 Nỗ lực tu tập Tứ niệm xứ
07:52:30 Thiện xảo tu tập
07:55:33 Khen ngời điều phục tâm
07:56:45 Người chiến thắng
07:59:54 Thư hỏi đạo
08:02:09 Hộ trì các căn
08:26:08 Kinh Duy Ma Cật
08:41:23 Vô sở đắc
08:49:56 Phụ lục: Khi nói, viết phải bình tâm suy nghĩ cho kỹ

Nguồn: https://hellameke.com/

Xem thêm bài viết khác: https://hellameke.com/am-nhac/


Article Categories:
Âm Nhạc

Comments

 • Khong biet dau la ching la ta moi nguoi noi mot khac. Adidaphat

  Duong Son July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Ơ đâu cũng có phát.

  Cuc Tran July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • XAPOWO

  Cuc Tran July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • CẢM ƠN THẦY

  Cuc Tran July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • OK

  Cuc Tran July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Cảm ơn đường về xứ phât của thầy Thích thông lac

  Cuc Tran July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • còn cảm ơn thầy

  Cuc Tran July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Đúng là thầy đã chứng nghiệm nên thầy giải thích rất rõ ràng dễ hiểu.thầy thật tuyệt vời vì đã tìm ra đường lối tu tập.đúng là khi không giữ gìn giới luật nghiêm ngặt thì không bao giờ có thiền định.mọi người đừng tưởng cứ ngồi im là thiền.

  Vinh Danh TV July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Con đời đời nhớ ơn thầy, và biết ơn thầy !!!

  Chinh Lê July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Con xin cảm tạ đức trưởng lão !!!

  リュック・タイン場所 July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Trang Faceobook : Hội Phật Tử Tu Học Chánh Pháp – Trưởng Lão Thích Thông Lạc

  Link trang : https://www.facebook.com/HoiPhatTuTuHocChanhPhapTruongLaoThichThongLac

  Đường Về Xứ Phật July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Nam mô trưởng lão thích Thông lạc

  Thanh Nguyen July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Nguoi Viet nam Co phuoc Duyen moi duoc nghe Chanh Phat Phap Trong kiep nay , nhung nguoi nghe va hieu thi ko nhieu that la dang tiec

  Jason Nguyen July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Muốn tất cả mọi người theo pháp môn của phật để lại chỉ còn 1 cách duy nhất , chắc chắn tất cả mọi người sẻ giải thoát khỏi sự luân hồi đau khổ này , k chỉ ở vn mà tất cả mọi người trên thế giới này đả đc thân người là sẻ đc giải thoát .

  lê hoàng nhi July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Đả đến lúc Đạo phật cần đc hiểu rỏ , muốn đc hiểu đc nhửng lời phật dạy ta ăn trường chay , từ bỏ tham sân si , tự nhiên ta sẻ hiểu . Kính mong mọi người hảy nghe lời phật dạy củng như lời của thằy đả truyền đạt .nên nhớ Đạo phật là đạo của trí tuệ đạo của sự giải thoát . Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật , nam mô phật thích thông lạc 🙏🙏🙏 con nguyện nghe lời phật dạy , lăy pháp làm thằy kiểm chứng và thực hành , để đạo phật k đi sai đường lạc lối 🙏🙏🙏

  lê hoàng nhi July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Nam mô Bổn Sư Buddha Shakyamuni…
  Nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Thông Lạc…

  Thi Vinh Nguyen July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Con đã sáng tâm ra được một ít. Cảm ơn thầy vì đã đem đến cho con điều này

  Sang Đông July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • từ khi nghe và biết đến giáo lý của trưởng lão thích thông lạc qua các video tôi thấy mình sáng ra hẳn và không suy nghĩ như ngày trước khi được biết đến chân lý đúng đắn của đức phật đúng sẽ không còn lầm đường lạc lối nữa.hy vọng những quyển sách ntn được phổ biến rộng ở các nhà sách cho mọi người những ai muốn đi hay tìm hiểu chính đáng không bị lầm đường bởi các loại kinh sách thầy bà.. mê tín từ trước tới giờ!

  company DMTDVA July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • khong biet chanh phap nay con nguoi đua vao hoc đuong

  LIUTHITHI LIU July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Con thật hữu duyên được gặp Phật pháp nguyên thủy . giúp con hiểu rõ hon về luật nhân quả .con xin chí thành đảnh lễ TL con sẽ quyết chí ngan ác diệt ác để chuyển nhân quả khổ của kiếp người .con ước nguyện cho tất cả chúng sanh được ra khỏi bến mê .Nam mô bổn sư Thích Ca mâu Ni Phật .Nam mô đúc Trưởng lão

  Thoa Trần July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • NAM MÔ ADI ĐÀ PHẬT !
  Thật là tuyệt vời .Nhờ có ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT của Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC mà Con thấm rõ Giáo Pháp nguyên thủy của ĐỨC PHẬT và những gì Tà giáo ngoại đạo đã phát triển mấy ngàn năm qua.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Phước Nguyễn July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Ca ra o ke

  Cuong Huynh July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật…. Nam mô trưởng lão thích thông lạc…

  binhhoa vovantao July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật

  Luyến Lê July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Thày THÔNG LẠC thấm nhuần triệt để tư tưởng của ĐỨC THẾ TÔN.!!. Nam mô PHẬT TỔ THÍCH CA MÂU NI.!
  Nam mô TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC.!!!

  Nguyễn Chính Nghĩa July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô đại đức trưởng lão Thích Thông Lạc

  Thủy Nguyễn July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • 🙏🙏🙏🙏😍😍😍😍

  Anh Tran July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Con xin mô phật cho con nói lên điều này, chính bản thân con chơi FACEBOOK mà còn thấy mấy thầy vào kết bạn tán tỉnh con, con ko phục mà rất hận và lóc ra khỏi mắt con … tình cờ con nghe được thầy thich Thong Lạc dạy về phật học, con vô cùng kính phục, và chính là người con tìm bao nhiêu năm nay, từ thuở còn rất bé là con muốn tìm lời chính phật dạy này, hôm nay được nghe và tìm được con xin cảm ơn phật đã cho con nghe được những lời gốc phật dạy.. con vô cùng vui sướng, con nghe ngày lẩn đêm chưa bao giờ biết chán, con ko thể nghe nhạc hay xem những gì khác được, chỉ có lời thầy THích Thong Lạc chỉ dạy này con mới thấy được niềm vui với con… con mong quý thầy đứng vững mà dạy cho chúng con nghje và học .. còn bao nhiêu người vô minh ăn nói bậy bạ mong thầy bỏ qua mà day them cho chung con hoc phật à

  maitrinh antoan July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • lời phât dạy hay qua, con tinh 100/100, con rất tôn kính thầy thích Thông Lạc, còn các thầy ở chùa to đi ra bang SH xe hơi, hút thuốc, vậy mà lên mạng thuyết pháp nghe hay lắm, bẻ dung gới, ra ngoài nhậu nhẹt ăn toàn thứ dữ, tôi ko phục, tu mà kinh doanh chùa đẹp, và tranh giành nhau chức trụ trì nửa… chính người thân của tôi tu mà trong tâm tôi ko phục, mà thở dài ko biết phải làm sao.. c

  maitrinh antoan July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Chan thanh biet on thay noi len su that.xay dung lai chanh phap.dieu dac con di dung huong.cam on nguoi doc.Nam mo bon su thich ca mau ni Phat

  Oanh Hoang July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Nhà “ Học Giả “mà cô Diệu quang đề cập trong những câu hỏi ,mà T Lão trả lời cô người đó không ai xa lạ mà chính là ông Chân Quang .ông này làm nói năng ,và có nhiều hành động rất tổn hại tới uy danh của đạo phật !

  Thuan Pham July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • nammobonsuthichcamauniphat.nammotruonglaothichthonglac.

  ly ngocdiem July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Con thanh tam cam on thay.

  My khanh Ly July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • nammobonsuthichcamauniphat.nammotruonglaothichthonglac.

  ly ngocdiem July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật! Nam mô truởng lão Thích Thông Lạc!

  Đôn Phùng July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • P

  Thi Sinh Dao July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Tôn kính phật bổn sư thích ca,tôn kính đức trưởng lão thích thông lạc. Con nguyện trọn lòng tôn kính .con mừng rơi nước mắt mỗi khi thấy có người học phật quay về chánh pháp do đức trưởng lão dựng lại. Con đã cảm nhận và tự nguyện luôn luôn đứng vững bên cạnh trưởng lão. Tu học phật dù có phải vứt bỏ thân này để gộp phần làm sáng tỏ đạo phật con sẵn lòng.

  Vô Vô July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Tôn kính đức phật bổn sư thích caTôn kính đức trưởng lão thích thông lạcĐệ tử thích vô minh con quyết tu học phật để làm sáng tỏ lời dạy của đức phật.

  Vô Vô July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • con thành kính tri ân bổn sư thích ca mâu ny phật , bổn sư thích thông lạc , cố đại lão hòa thượng thích minh châu , như huyễn thiền sư hòa thượng thích từ thông hiệu trtruong trường trung cao cấp phật học t p hồ chí minh đã cho con nhận ra chân lý của đạo phật .thành kính tri ân tu viện chân như,ấp gia lâm ,xã gia lộc huyện trảng bàng tỉnh tây ninh cùng các quý phật tử phát tâm bồ đề in ấn pháp bảo của trưởng lão thích thông lạc bằng nhiều hình thức cho phật tử thoát bến mê quay về bờ giác

  Dễ thương Mèo July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat. Nam Mo Truong Lao Thich Thong Lac.

  Ken_Kevin Pham July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • nam mo bon su thich ca mau ni phat, nam mo truong lao thich thong lac

  Trường Chúc July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Phat Phap Nhiem Mau July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Nam Mo Bon Su THICH THONG LAC

  Tuab Trang July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • Nam mo bon su thich ca mau ni Phat. cui lay A La Han Thich Thong Lac .

  Ngo Giang July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • nam mo bon su thich ca mau ni phat.

  But Vo July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • mo tri ra xong phat tam bo de cung phat tu tren hanh tinh nay cung hoc nam mo truong lao thich thong lac

  Viet Nam Thuy Pham July 14, 2020 10:23 pm Reply
 • ai co tam phat nghe hieu mo tri ra ngay dung chanh phap nam mo bon su thich thong lac

  Viet Nam Thuy Pham July 14, 2020 10:23 pm Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *